نمایش دادن همه 6 نتیجه

در این دسته بندی شما، خرماهای خشک موجود در فروشگاه خرمای علی را مشاهده میکنید.

انواع خرمای خشک

خرمای زاهدی معمولی

39,000 تومان

انواع خرمای خشک

خرمای خاصویی معمولی

25,000 تومان440,000 تومان

انواع خرمای خشک

خرمای زاهدی دستچین

30,000 تومان460,000 تومان

انواع خرمای خشک

خرمای خاصویی ریزه

40,000 تومان730,000 تومان

انواع خرمای خشک

خرمای خاصویی ریزه دستچین

70,000 تومان1,250,000 تومان

انواع خرمای خشک

خرمای پیارم دستچین

110,000 تومان1,950,000 تومان