در حال نمایش 6 نتیجه

در این دسته بندی شما، خرماهای خشک موجود در فروشگاه خرمای علی را مشاهده میکنید.

انواع خرمای خشک

خرمای خاصویی ریزه

۴۰,۰۰۰ تومان

انواع خرمای خشک

خرمای خاصویی معمولی

۴۰,۰۰۰ تومان

انواع خرمای خشک

خرمای زاهدی دستچین

۴۰,۰۰۰ تومان

انواع خرمای خشک

خرمای زاهدی معمولی

۶۰,۰۰۰ تومان

انواع خرمای خشک

خرمای پیارم دستچین

۱۳۰,۰۰۰ تومان