در حال نمایش 9 نتیجه

این دسته شامل تمامی خرما های موجود در مجموعه خرمای علی میباشد.

انواع خرمای خشک

خرمای خاصویی ریزه

۴۰,۰۰۰ تومان

انواع خرمای خشک

خرمای خاصویی معمولی

۴۰,۰۰۰ تومان

انواع خرمای خشک

خرمای زاهدی دستچین

۴۰,۰۰۰ تومان

انواع خرمای خشک

خرمای زاهدی معمولی

۶۰,۰۰۰ تومان

انواع خرمای شیره دار

خرمای دشتستانی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

انواع خرمای خشک

خرمای پیارم دستچین

۱۳۰,۰۰۰ تومان

انواع خرمای شیره دار

خرمای خاصویی عسلی

۱۴۰,۰۰۰ تومان